Class 1 – SX1 – Foreign Open Class – Group “A” Stroke 2/4 – Up to 250CC/500CC – Moto 2

Rank Name Vehicle Team/Place
1 C D Jinan TVS RTR TVS Racing
2 Tanweer A W TVS RTR TVS Racing
3 RugvedBarguje TVS RTR TVS Racing
4 Amal Verghese KX 250 Ernakulam
5 Javed Shaikh KX 250 Goa

 

Class 2 – Novice –Group “C” Stroke 2/4 Up to 260CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 M Karan Kumar Impulse Coimbatore
2 K Saravana Kumar Impulse Coimbatore
3 Rajendra R E TVS RTR TVS Racing
4 Narendra Pawar Impulse Indore
5 Sathyaraj A Impulse Coimbatore

 

Class 4 – Locals Class Group “B” Stroke 2/4 Up to 260 – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Kali Mohan TVS RTR TVS Racing
2 Asaruddin S Impulse Coimbatore
3 Varun Kumar Impulse Coimbatore
4 Nithyan L Impulse Coimbatore
5 Karthikeyan Impulse Coimbatore

 

Class 5 – Indian Experts – Group “C” Stroke 2/4 Up to 260CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Kali Mohan TVS RTR TVS Racing
2 Jagadeesh Kumar Impulse Coimbatore
3 R Sabrish Impulse Coimbatore
4 R Natraj TVS RTR TVS Racing
5 Karthikeyan Impulse Polachi

 

Class 6 – Private Experts – Group “C” Stroke 2/4 Up to  260CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Asaruddin S Impulse Coimbatore
2 Arun T Impulse Hassan
3 Jagadeesh Kumar Impulse Coimbatore
4 Anees K A Impulse Kochi
5 Samual Jacob Impulse Udupi

 

Class 7 – SX2 – Group “A”Stroke 2/4 Up to 250CC/500CC – Moto 2

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Mahesh V M KX 250 F Thrissur
2 Suhail Ahmed KX 250 F Bengaluru
3 Prithvi Dhillon KX 250 F Chandigarh
4 Pramod Joshua KX 250 F Bengaluru
5 Yash Pawar KX 250 F Nashik

 

Class 8 – JR SX1 – Group “A/B/C/D” Stroke Up to 250CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Yuvraj Kondedeshmukh KTM 150 Ajmera Racing
2 Sarthak Chawan KX 100 Pune
3 Prajwal V KTM 85 Bengaluru
4 ShlokGhorpade KX 100 Satara
5 Karan Karle KTM 110 Pune

 

Class 9 – JR SX2 – Group “A/B/C/D” Stroke 2/4 Upto 250CC Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 ShlokGhorpade KX 100 Satara
2 JinendraSangave KTM 85 Lohalkaranji
3 IkshanShanbhag KTM 85 Satara
4 Sufiyan Shaikh HASQUARNA Goa
5 Aleena Shaikh KTM 50 Bengaluru

Results:

Class 1 – SX1 – Foreign Open Class – Group “A” Stroke 2/4 – Up to 250CC/500CC – Moto 2

Rank Name Vehicle Team/Place
1 C D Jinan TVS RTR TVS Racing
2 Pramod Joshua KX250 F Bengaluru
3 Javed Shaikh KX250 F Goa
4 Tanweer A W TVS RTR TVS Racing
5 Mahesh V M KX250 F Thrissur

Class 2 – Novice – Group “C” Stroke 2/4 Up to 260CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Kali Mohan TVS RTR TVS Racing
2 R Sabrish Impulse Coimbatore
3 Narendra Pawar Impulse Indore
4 Shaikh Muzain Impulse Hassan
5 Afsal N N Impulse Ernakulam

Class 4 – Locals Class Group “B” Stroke 2/4 Up to 260 – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Rajendra R E TVS RTR TVS Racing
2 Yuva Kumar Impulse Bengaluru
3 Shaikh Muzain Impulse Hassan
4 Mohammed Arif Impulse Bengaluru
5 Sukrith S Impulse Tumkur

Class 5 – Indian Experts – Group “C” Stroke 2/4 Up to 260CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Imran Pasha TVS RTR TVS Racing
2 Kali Mohan        TVS RTR TVS Racing
3 N Natraj TVS RTR TVS Racing
4 R Sabrish Impulse Coimbatore
5 Karthikeyan Impulse Polachi

Class 6 – Private Experts – Group “C” Stroke 2/4 Up to 260CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Ankush Rao Impulse Goa
2 Bantellang Jywra Impulse Shillong
3 Jagdeesh Kumar Impulse Coimbatore
4 R Sabrish Impulse Coimbatore
5 Yuva Kumar Impulse Bengaluru

Class 7 – SX2 – Group “A”Stroke 2/4 Up to 250CC/500CC – Moto 2

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Pramod Joshua KX 250 F Bengaluru
2 Mahesh V M KX 250 F Thrissur
3 Amal Verghese KX 250 F Ernakulam
4 Suhail Ahmed KX 250 F Bengaluru
5 Prithvi Dhillon KX 250 F Chandigarh

Class 8 – JR SX1 – Group “A/B/C/D” Stroke Up to 250CC – Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Yuvraj Kondedeshmukh KTM SX 150 Ajmera Racing
2 Prajwal V KTM 85 Bengaluru
3 Sarthak Chavan KX 100 Pune
4 Gaurang Naik KX 250 Pune
5 Shlok Ghorpade KX 100 Satara

Class 9 – JR SX2 – Group “A/B/C/D” Stroke 2/4 Upto 250CC Moto 1

Rank Name Vehicle Team/Place
1 Jinendra Sangave KTM 85 Lohalkaranji
2 Ikshan Shanbhag KTM 85 Satara
3 Shlok Ghorpade KX 100 Satara
4 Raheesh Khatri KX 100 Mumbai
5 Sufiyan Shaikh HASQUARNA Goa